Zaloguj się Zarejestruj się

Warunki handlowe

 1. Sprzedaż w firmie Benex Banaszkiewicz Sp.J. odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Cebule kwiatowe oferowane w katalogu przeznaczone są do upraw hobbystycznych. Dostępna jest również oferta do nasadzeń profesjonalnych (kwiaty cięte, obsadzenia miejskie). Zdjęcia i opisy użyte w katalogu i na opakowaniach są informacjami poglądowymi.
 3. Zamówienia przyjmowane są listownie, faksem i e-mailem oraz telefonicznie. Dostępna jest również platforma B2B na stronie www.benex.pl za pomocą, której można składać zamówienia online.
 4. Cebulki luzem pakowane w worki lub papierowe torby ze zdjęciem (bez dodatkowych opłat). Minimalna ilość zamawianych cebul w singlach oraz w luzie jak w całych showboxach.
 5. Istnieje możliwość samodzielnego komponowania odmian w showboxie – ceny luzu + wartość pustego showboxu. 
 6. W zależności od wielkości zamówienia udzielamy atrakcyjnych rabatów. Zamówienia przedsezonowe złożone do 31.07.2023 r. będą realizowane z dodatkowym upustem 2%. Warunkiem uzyskania dodatkowego rabatu jest brak przeterminowanych zobowiązań na dzień złożenia zamówienia  oraz terminowa płatność.  W przypadku nieterminowych płatności zostanie  wystawiona  korekta.
 7. Wszystkie podane ceny są cenami netto – należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.
 8. Zastrzegamy sobie prawa weryfikacji cen w przypadku zmiany kursu walut.
 9. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm spedycyjnych lub własnym transportem.
 10. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia przesyłki w momencie odbioru należy spisać protokół szkody wraz z czytelnym podpisem kierowcy. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
 11. Minimum logistyczne – 500 zł (netto). Przy stałej współpracy koszty wysyłki po naszej stronie (szybka dostawa). W przypadku zamówień poniżej minimum logistycznego koszty transportu do uzgodnienia.
 12. Płatności – gotówka lub przelew z odroczonym terminem płatności (ustalany indywidualnie).
 13. W przypadku nieterminowych płatności naliczane zostaną ustawowe odsetki. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej Euler Hermes.
 14. Uwzględniamy reklamacje co do jakości zakupionych cebul pod warunkiem bezzwłocznego powiadomienia o zaistniałych wadach i dostarczeniu wadliwego towaru w terminie 7 dni. Reklamacje jakościowe składane powyżej 7 dni od daty dostawy towaru nie będą realizowane.Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych cebul w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.
 15. Podjęcie współpracy z firmą Benex Banaszkiewicz Sp. J. wiąże się z akceptacją powyższych zasad sprzedaży.